Toimitusehdot

Alla esitetyt yleiset ehdot ovat voimassa kaikissa tarjoamissani palveluissa, ellei asiakkaan kanssa ole toisin kirjallisesti sovittu.

1. Palvelun sisältö ja hinnoittelu

Kaupan kohteena oleva palvelu koostuu valokuvaukseen, kuvankäsittelyyn ja mediatuotantoon liittyvästä työstä, joka määritellään asiakkaan kanssa erilliseen toimeksiantosopimukseen.

Ilmoitetut hinnat ovat asiakkaalle lopullisia eivätkä sisällä arvonlisäveroa. Hinnaston ulkopuolelle jäävistä tuotteista ja palveluista on sovittava etukäteen valokuvaajan kanssa.

2. Toimeksiantosopimus

Tilauksen sisällöstä ja hinnoittelusta sovitaan asiakkaan kanssa etukäteen. Molemmin puolin sitova toimeksiantosopimus muodostuu, kun asiakas allekirjoittaa esisuunnitteluun perustuvan toimeksiantolomakkeen tai ilmoittaa hyväksyvänsä valokuvaajan suullisesti tai kirjallisesti esittämän tarjouksen. Suullisesti tehdystä tilauksesta lähetetään kirjallinen tilausvahvistus. Tilausvahvistuksessa olevasta virheestä on ilmoitettava viimeistään kahden vuorokauden kuluessa.

Muutokset ja varausmaksu

Valokuvaaja ja asiakas voivat yhteisellä sopimuksella tehdä tilaukseen muutoksia, kuten pidentää kuvaukseen varattavaa aikaa tai siirtää kuvauksen toiseen ajankohtaan. Muutoksista aiheutuva työmäärän lisääntyminen tai vähentyminen päivitetään aiemmin hyväksyttyyn tarjoukseen, voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

Valokuvauspalvelut

Varausmaksu laskutetaan välittömästi kuvausajankohdan valitsemisen jälkeen. 20 % varausmaksu vahvistaa varauksen ja se hyvitetään kuvauksen loppusummasta. Perutun kuvauksen varausmaksua ei palauteta. Loppusumma sovitun valokuvauksen hinnasta erääntyy kahden (2) viikon kuluttua kuvauspäivästä. Asiakas saa kuvauksia seuraavana arkipäivänä muutaman sneak peek -kuvan. Loput kuvat toimitetaan laskun maksamisen jälkeen 1-2 viikon kuluessa. Mikäli laskua ei makseta, kuvia ei toimiteta eikä varausmaksua palauteta. Varausmaksu on mahdollista siirtää toiseen kuvaukseen.

​Tapahtumat, juhlat

Varausmaksu laskutetaan välittömästi kuvausajankohdan valitsemisen jälkeen. Varausmaksu on 20 % kuvauksen hinnasta. Varausmaksu vahvistaa varauksen ja se hyvitetään kuvauksen loppusummasta. Perutun kuvauksen varausmaksua ei palauteta. Loppusumma sovitun valokuvauksen hinnasta erääntyy kahden (2) viikon kuluttua kuvauspäivästä. Asiakas saa kuvauksia seuraavana arkipäivänä muutaman sneak peek -kuvan. Loput kuvat toimitetaan laskun maksamisen jälkeen 1-2 viikon kuluessa. Mikäli laskua ei makseta, kuvia ei toimiteta eikä varausmaksua palauteta. Varausmaksu on mahdollista siirtää toiseen kuvaukseen.


Mikäli kuvaustapahtuma osoittautuu kummasta tahansa osapuolesta riippumattoman, ennalta-arvaamattoman ja ylivoimaisen esteen johdosta mahdottomaksi suorittaa, on hänellä oikeus peruuttaa toimeksianto joutumatta korvausvastuuseen. Ylivoimaisesta esteestä tulee ilmoittaa välittömästi.

3. Tekijänoikeudet ja käyttöoikeudet

Kaikki tekijänoikeudet työssä syntyvään aineistoon säilyvät valokuvaajalla. Hän saa käyttää yksilöidysti sovittuja kuvia asiakkaan suostumuksella portfoliossaan, blogissaan, kuvakilpailuissa sekä muussa valokuvaukseen liittyvässä markkinoinnissa. Valokuvaaja sitoutuu kunnioittamaan asiakkaan yksityisyyttä ja käyttämään tilannekohtaista harkintaa kuvien esillepanossa.

Asiakas saa ostamiinsa kuvatuotteisiin vapaat käyttöoikeudet henkilökohtaiseen käyttöön. Henkilökohtainen käyttö tarkoittaa esimerkiksi kuvien esillepanoa kotona, säilyttämistä omissa arkistoissa, julkaisua sosiaalisessa mediassa, kuvien jakamista sukulaisille, sekä kuvien teettämistä paperikuviksi kuvapalvelussa. Mikäli asiakas haluaa julkaista kuvia, ”Koivu Visuals” / ”Jukka Kosonen” tai sosiaalisessa mediassa (Facebook/Instagram) @koivuvisualsofficial tulee mainita kuvaajana kuvan yhteydessä.

Kaupallinen käyttö ilman erillistä sopimusta on kielletty. Kaupalliseksi käytöksi luetaan kaikki yritysten markkinointi niin painetussa kuin digitaalisessa mediassa, mukaan lukien lehtikäyttö.

4. Valokuvien tyyli, kattavuus ja mahdollinen tuhoutuminen

Asiakas on nähnyt valokuvaajan aiempia töitä, ja hyväksyy sen, että kuvaustyyli voi muuttua ajan myötä tai olosuhteiden takia. Valokuvaaja ei takaa, että kuvat ovat tyyliltään samanlaisia kuin aiemmat kuvat. Valokuvaaja päättää kuvien taiteellisen tyylin vallitsevien olosuhteiden mukaan oman harkintansa mukaisesti. Asiakas ei voi hylätä työtä eikä kieltäytyä maksusta taiteellisiin valintoihin, kuten tyyliin, sommitteluun tai valaistukseen liittyvillä syillä.

Kaikki kuvat peruskäsitellään, joka tässä yhteydessä tarkoittaa sitä, että ne käydään läpi valotuksen, valkotasapainon, kontrastin ja rajauksen osalta. Tarkempi käsittely ja manipulaatio (esim. esineiden poistaminen kuvasta tai ihon tasoittaminen) ei kuulu palveluun ilman lisämaksua.

Toimitettavien kuvien valinta on täysin valokuvaajan harkinnassa. Asiakkaalla ei ole oikeutta nähdä kaikkia otettuja kuvia, jos ne eivät valokuvaajan näkemyksen mukaan ole tarpeeksi hyviä teknisesti tai taiteellisesti.

Valokuvaaja on velvollinen huolehtimaan kuvien huolellisesta varmuuskopioinnista. Varmuuskopiointivelvollisuus päättyy 6 kuukautta kuvaustapahtuman jälkeen, eikä valokuvaajalla ole sen jälkeen mitään velvollisuutta säilyttää asiakkaan kuvia.

5. Kuvien toimittaminen asiakkaalle

Kaikki valitut kuvat toimitetaan asiakkaalle digitaalisesti kahdella eri resoluutiolla ellei toisin sovita. Täys- ja internetresoluutio JPEG (sRGB)

  • Täysresoluutio JPG (300 dpi, kuvatulosteisiin ja -tuotteisiin)
  • Täysresoluutio TIFF (360 dpi, painotuotteisiin)
  • Internet resoluutio (Facebook, Instagram, sähköposti jne.)

Asiakas saa kuvansa nettigalleriaan ladattavaksi. Ohjeet lataukseen tulevat erillisessä sähköpostissa.

Digitaaliset kuvat toimitetaan viimeistään 3 arkipäivän kuluessa kuvausten päättymisestä. Asiakas saa valokuvaajalta linkin suojattuun, suomalaisen palveluntarjoajan kuvagalleriaan netissä, josta asiakas käy lataamassa kuvat talteen itselleen. Latauslinkki on toiminnassa 90 päivää linkin vastaanottamisesta, jonka jälkeen kuvagalleria poistetaan. Tämän jälkeen kuvaajalla on velvollisuus säilyttää asiakkaan kuvia erillisenä varmuuskopiona 6 kuukautta kuvausten päättymisestä. Uuden latauslinkin toimittaminen asiakkaalle tänä aikana on mahdollista ja siitä veloitetaan hinnaston mukainen tunnin työmäärää vastaava maksu. 

Kuvien toimitustavasta ja toimitusajasta voidaan poiketa, jos tästä on ennalta erikseen sovittu.

6. Asiakkaan vastuut

Asiakkaan vastuulla on taata valokuvaajalle työrauha ja toimia yhteistyössä valokuvaajan kanssa etukäteen sovitulla tavalla siten, että onnistuneen valokuvauksen edellytykset täyttyvät. Muussa tapauksessa valokuvaaja ei vastaa toimitettujen kuvien laadusta.

Jos kuvaaminen tapahtuu asiakkaan tiloissa tai hänen ehdottamassaan paikassa, on asiakkaan huolehdittava siitä, että valokuvaaja pääsee esteettä paikalle (esimerkiksi pysäköinnin järjestäminen ja porttien avaukset). Jos asiakkaan vastuun laiminlyömisestä aiheutuu lisäkuluja valokuvaajalle työn suorittamiseksi, tai työ pitkittyy sen vuoksi, veloitetaan toteutuneet lisäkulut tai lisätyö voimassa olevan hinnaston mukaisesti loppulaskussa.

7. Maksuehdot
Tilaukset veloitetaan asiakkaalta laskulla. Lasku lähetetään sähköpostilla, kirjeenä tai yrityksille verkkolaskuna kuvausajan jälkeen, viimeistään kuvausta seuraavana päivänä. Maksuehto on 14 pv netto. Palvelun voi myös maksaa heti yleisimmillä maksukorteilla tai MobilePay:n kautta. Asiakkaan käyttöoikeus kuviin syntyy vasta, kun työkorvaus on kokonaan maksettu.